مطالب و اخبار موسسه غیر انتفاعی هیرکانیا

کلاس های مجازی تمامی دروس

 

کلاس های مجازی تمامی استاد ها

 

نحوه آموزش مجازی به صورت آنلاین در برنامه Adobe connect برگزار می شود

 

دروس عمومی و ریاضیات و آمار ⇓

 

درس اندیشه اسلام۱                 درس اندیشه اسلامی ۲              درس اخلاق اسلامی          درس تفسیر موضوعی قرآن

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

درس آشنایی با دفاع مقدس         درس تربیت بدنی ۱ (خواهران)           درس تربیت بدنی ۱ (برادران)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

درس تربیت بدنی ۲ (خواهران)          درس زبان پیش دانشگاهی         درس تربیت بدنی ۲ (برادران)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

درس تنظیم خانواده          درس زبان خارجه           درس زبان فنی         زبان تخصصی گروه تربیت بدنی استاد سیده مریم عقیلی

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

دروس ریاضیات استاد محمد اسماعیل شربتی    دروس آمار استاد خانم حیدری گرجی      دروس خانم رومینا عقیلی

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

درس فارسی عمومی

 دروس رشته کامپیوتر.⇓

 

کاربرد کامپیوتر در حسابداری۱و۲و۳    درس ساختمان داده   درس مدار منطقی  درس شبکه های کامپیوتری   درس پایگاه داده                                    

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

درس طراحی زبان های برنامه سازی  درس کاربرد نرم افزارهای رایانه ای در مدیریت   درس برنامه نویسی  درس سخت افزار کامپیوتر۲

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

درس آزمایشگاه پایکاه داده    درس کاربرد کامپیوتر در روانشناسی     درس کاربرد کامپیوتر در مدیریت     درس زبان تخصصی نرم افزار

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

درس زبان ماشین و اسمبلی   درس شیوه ارائه مطالب علمی و فنی        درس طراحی و پیاده سازی زبانهای برنامه نویسی

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

درس گرافیک گامپیوتری       درس تحلیل و طراحی سیستم ها        درس زبان تخصصی       درس ریزپردازنده و زبان اسمبلی

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

درس مباحث ویژه۱      درس شیوه ارائه نوشتاری و گفتاری      درس آزمایشگاه گرافیک کامپیوتری      درس طراحی صفحات وب

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

درس هوش مصنوعی    درس آزمایشگاه مهندسی نرم افزار     درس برنامه نویسی مبتنی بر وب     درس کاربرد کامپیوتر در مدیریت ۲

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

درس مهندسی نرم افزار      درس آزمایشگاه ریزپردازنده      درس مهندسی اینترنت      درس آزمایشگاه شبکه کامپیوتری

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

درس مبانی اینترنت        درس آزمایشگاه شبکه محلی کامپیوتری    درس طراحی الگوریتم ها    درس آزمایشگاه طراحی الگوریتم

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

درس مبانی الکترونیک   درس زبان فنی  درس زبان تخصصی۱و۲  درس زبان تخصصی۳و۴       درس آزمایشگاه مبانی الکترونیک

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

دروس خانم فاطمه رحمانی    درس زبان تخصصی حسابداری             دروس خانم محمودی گروه فناوری

 

دروس رشته برق ⇓

 

دروس برق مهندس علی دستجردی          گروه برق دروس خانم لیلا صادقیان              دروس برق استاد مرتضی صباقیان

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

دروس برق استاد معصومه کابلی                         دروس برق استاد محسن دینی

 

دروس رشته مدیریت و حسابداری ⇓

 

درس حسابداری پیشرفته ۱               درس حسابرسی ۱                     درس حسابداری صنعتی ۱

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

درس مدیریت رفتار سازمانی                          درس مدیریت مالی۱                               درس مدیریت مالی۲ ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

درس بازرگانی بین الملل                        درس اصول و سرپرستی دکتر رحمانی               درس مدیریت استراتژیک

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

درس کار آفرینی و پروژه استاد دکتر رحمانی         درس بازاریابی و مدیریت بازار               درس تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

درس سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادر استاد محمدی                      درس سیستم های اطلاعاتی در حسابداری استاد محمدی

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

درس بازاریابی بین الملل      درس تحقیقات بازاریابی   درس روابط صنعتی   درس تحقیقات بازاریابی    حسابداری صنعتی ۳

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

درس حسابداری دولتی۱         درس حسابداری صنعتی۲       درس برنامه ریزی و توسعه          درس توسعه  اقتصادی و برنامه ریزی

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

دروس خانم شیلا حدادی               درس اصول حسابداری۲          درس اصول بانکداری                       درس روانشناسی عمومی

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………

دروس خانم امیری گروه مدیریت                 درس پول ارز و بانکداری      درس اقتصاد کلان                   دروس آقای امین رضائی 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

درس اقتصاد خرد             درس تحقیق در عملیات۱        درس مالیه عمومی         درس مباحث جاری در حسابداری     درس مدیریت منابع انسانی

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

درس اصول تنظیم و کنترول بودجه دولتی    سیستم های خرید و انبارداری

دروس رشته حقوق ⇓

 

درس قواعد فقه ۱          درس قواعد فقه ۲           درس اصول فقه ۱             درس اصول فقه ۲              درس متون حقوقی ۱

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

درس متون حقوقی ۲        درس متون حقوقی ۳        درس متون حقوقی ۴           درس متون فقه ۱              درس متون فقه ۲

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

درس متون فقه ۳       درس متون فقه ۴             درس ادله اثبات دعوا              درس حقوق رسانه            درس کلیات حقوق جزا

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

درس حقوق بین الملل عمومی۲         درس حقوق بین الملل عمومی ۳               درس حقوق بین الملل خصوصی ۱

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

درس حقوق بین الملل عمومی ۱               درس حقوق جزای عمومی ۱        درس حقوق مدنی۱       درس حقوق جزای عمومی ۳

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

درس حقوق جزای اختصاصی ۳           درس مقدمه علم حقوق            درس حقوق مدنی ۳               درس مقدمه علم حقوق

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

   درس حقوق مدنی ۵       درس حقوق مدنی۴         درس حقوق مدنی ۷            درس حقوق مدنی ۸            درس حقوق مدنی ۶

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

    درس حقوق هوایی                    درس حقوق تطبیقی                درس حقوق تجارت ۴              درس حقوق تجارت ۳

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

               درس آیین دادرسی مدنی ۱          درس حقوق تجارت ۱        ۲ درس حقوق بین الملل خصوصی     درس آیین دادرسی مدنی ۲

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

درس آیین دادرسی مدنی ۳         درس حقوق فضای مجازی              درس کلیات حقوق                 درس کیفر شناسی

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..                    درس حقوق مدنی۴                   درس حقوق جزای اختصاصی ۱            درس حقوق کار                 درس حقوق جزای عمومی ۲

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

درس حقوق جزای اختصاصی ۲         درس پزشکی قانونی           درس حقوق مالکیت فکری              درس حقوق دریایی

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

درس حقوق جزای اختصاصی۴              درس جرم شناسی            درس حقوق اساسی ۳                   درس حقوق فناوری نوین

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

درس حقوق اساسی۱          درس آیین دادرسی کیفری۱    درس آیین دادرسی کیفری۲          درس حقوق اساسی

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

درس حقوق محیط زیست           درس حقوق ثبت            داوریی بین المللی         درس حقوق اداری۲

……….. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

درس تاریخ و فرهنگ و تمدن اسلامی                                              درس حقوق سازمانی های بین المللی

دروس رشته روانشناسی⇓

 

درس پویایی گروه          درس روانشناسی اجتماعی کاربردی       درس آموزه های روانشناسی در قرآن      درس روانشناسی شخصیت

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

درس روانشناسی دین             درس روانشناسی دین          درس فلسفه علم و روانشناختی                 درس معرفت شناسی

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

درس آسیب های روانی ۱        درس روان سنجی             درس آشنایی بافلسفه اسلامی            درس روانشناسی فیزیولوژیک

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

درس روانشناسی صنعتی و سازمانی            درس فنون مشاوره و راهنمایی                  درس متون روانشناسی به انگلیسی ۲

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

درس روانشناسی شناختی

 

 

دروس رشته علوم تربیتی⇓

 

دروس تربیت بدنی استاد خانم نیلوفر مقدسی      دروس آقای سید ساجد سجادی گروه تربیت بدنی       دروس تربیت بدنی استاد خانم عاطفه ملاح

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

دروس رشته عمران و معماری⇓

 

دروس خانم فاطمه دیوسالار        دروس خانم مونیکا قربانی         دروس عمران استاد نوائی      دروس خانم فهیمه جمال

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

دروس مهندس مهدی رحمانی           دروس مهندس عباسعلی صفار                دروس خانم شیوا خورشیدی

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

درس تاريخ معماري ساختمان

بدون دیدگاهاطلاعات موسسه

  نشانی : ایران استان گلستان شهر بندرگز انتهای بلوار شهید مطهری (جاده بندرگز - بندرترکمن)

  کد پستی : 88911-48716
  شماره تماس : 01734367701
  دورنگار : 01734367702

  آدرس الکترونیک

  کل مطالب سایت : 4 مطلب
  کل نظرات کاربران : 0 نظر

معرفی کوتاه موسسه غیر انتفاعی هیرکانیا

مؤسسه آموزش عالی غیرانتفاعی – غیر دولتی هیرکانیا بندرگز در جهت ارتقاء علوم و تکنولوژی کشور و تربیت نیروی متخصص به استناد مصوبه شورای گسترش وزارت علوم با هدف ارتقاء سطح علمی جامعه،گسترش آموزش عالی کشور،فراهم آوردن زمینه مناسب جهت بکارگیری پتانسیل علمی جامعه و ایجاد زمینه های مناسب برای فعالیت همه جانبه مردمی در جهت اعتلای آموزش و پرورش کشور در سال ۱۳۸۸ ایجاد و تاسیس گردیده است و در رشته های کاردانی و کارشناسی پیوسته و ناپیوسته الکتروتکنیک ، ساختمان ، مدیریت بازرگانی ، حسابداری ، سخت افزار کامپیوتر ، نرم افزار کامپیوتر ، الکترونیک ، معماری ، عمران ، حقوق ، برق قدرت ، تربیت بدنی و ICT اقدام به جذب دانشجومی نماید.

© تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به موسسه غیر انتفاعی هیرکانیا بندرگز می باشد. توسعه توسط: مهندس صابر محمدی تیله نوئی